Voor wie is SkoolShop?


Primair onderwijs in Nederland

Basisscholen (normaal en speciaal) met BRIN-nummer van het Ministerie van Onderwijs genieten bijzondere voordelen in de SkoolShop.
Zo kunnen zij (na verificatie) kopen op rekening. Besturen, koepels en stichtingen kunnen gebruik maken van extra functionaliteit in de SkoolShop om hun ICT-aankopen te stroomlijnen.

Voortgezet onderwijs in Nederland
Ook instellingen voor Voortgezet Onderwijs die beschikken over een BRIN-nummer van het Ministerie van Onderwijs kunnen gebruik maken van de SkoolShop (na verificatie).
Besturen, koepels en stichtingen kunnen gebruik maken van extra functionaliteit in de SkoolShop om hun ICT-aankopen te stroomlijnen.